Tietoa Mukanetista

ATK Seniorit Mukanetti ry:n päämäärä on edistää sukupolvien välistä tasa-arvoa tietotekniikan hallinnassa. Mukanetin toiminnan keskeinen idea on vapaaehtoiset vertaisohjaajat, jotka avustavat tietokoneen, tabletin ja kännykän käytössä sekä kursseilla että opastuspisteissä.

Mukanetin vertaisohjaajat ovat tavallisia tietokoneen käytöstä kiinnostuneita, jotka haluavat myös auttaa muita. Vertaisohjaajia koulutetaan jatkuvasti sekä tietotekniikassa että aikuisohjaamisessa.  Aktiivisia vertaisohjaajia on nyt noin 80.

Mukanetin kursseilla oppiminen on aktiivista ja rauhallista. Vertaisohjaajat ovat opettajan apuna, jotta kaikki saavat iloa oppimisesta erilaisista lähtötaidoista riippumatta. Peruskursseilla lähdetään alkeista ja tutustutaan tietokoneen käyttöön. Jatko- ja teemakursseilla syvennetään tietoja ja taitoja.

Mukanetilla on Yliopistonkadulla oma opastuspiste MukaSurffi, joka on auki arkipäivisin.  Vertaisohjaajat avustavat esimerkiksi sähköpostin käytössä, tietokoneen ohjelmien päivityksissä, tiedon hakemisessa, kuvien siirtämisessä jne. MukaSurffiin voi tulla myös lukemaan alan kirjoja ja lehtiä.  Muita opastuspisteitä on Tampereella ja ympäristökunnissa.

Mukanetti kuuluu Elonpolkuja-verkostoon ja Tampereen eläkeläisvaltuustoon. Mukanetti tekee yhteistyötä Vanhustyön keskusliiton ja muiden ikäihmisten tietotekniikkayhdistysten kanssa.

logo

Enter-logo-tekstilla

logo1

logo_iso-savonetti

Verkosto – yhteistyökumppaneita