Yhdistys

ATK Seniorit Mukanetti ry on yhdistys, jonka päämääränä on edistää sukupolvien välistä tasa-arvoa tietotekniikan hallinnassa. Mukanetin toiminnan keskeinen idea on vapaaehtoiset vertaisohjaajat, jotka avustavat tietokoneen, tabletin ja kännykän käytössä sekä kursseilla että opastuspisteissä.

Mukanetin vertaisohjaajat ovat tavallisia tietokoneen, tabletin ja älykännykän käytöstä kiinnostuneita, jotka haluavat auttaa myös muita. Vertaisohjaajia koulutetaan jatkuvasti sekä tietotekniikassa että aikuisohjaamisessa. Aktiivisia vertaisohjaajia on nyt noin 80.

Mukanetin kursseilla oppiminen on aktiivista ja rauhallista. Vertaisohjaajat ovat opettajan apuna, jotta kaikki saavat iloa oppimisesta erilaisista lähtötaidoista riippumatta. Peruskursseilla lähdetään alkeista ja tutustutaan tietokoneen käyttöön. Jatko- ja teemakursseilla syvennetään tietoja ja taitoja.

Mukanetilla on Yliopistonkadulla oma opastuspiste MukaSurffi, joka on avoinna arkipäivisin. Vertaisohjaajat avustavat esimerkiksi sähköpostin käytössä, tietokoneen ohjelmien päivityksissä, tiedon hakemisessa, kuvien siirtämisessä jne. MukaSurffiin voi tulla myös lukemaan alan kirjoja ja lehtiä. Muita opastuspisteitä on Tampereella ja ympäristökunnissa.

Yhdistyksen hallitus

Seppo Pohja, puheenjohtaja, pohjaseppo3(a)gmail.com
Maire Heikkinen, varapuheenjohtaja, maire.heikkinen(a)gmail.com
Heli Lehtonen, jäsen, lehtonheli(a)gmail.com
Hely Raivola, jäsen, hely.raivola(a)gmail.com
Heimo Siivonen, jäsen, heimo.siivonen(a)gmail.com
Ritva Alila, varajäsen, ritva.i.alila(a)gmail.com
Eero Portaankorva, varajäsen, eero.portaankorva(a)pp.inet.fi
Tuija Hautaviita, sihteeri, yhdistyssihteeri(a)mukanetti.net

Yhteyshenkilöt

Toiminnanjohtaja Eija-Riitta Kortesluoma, tikapuut(a)mukanetti.net
Koordinaattori Tuija Hautaviita, yhdistyssihteeri(a)mukanetti.net
Jäsenasiat, Annele Kinnunen ja Riitta Nurminen, mukanetti(a)mukanetti.net
Mukanetti tiedotus, info(a)mukanetti.net

Yhteistyökumppaneita Pirkanmaalla

  • Pirkanmaan Digituen alueellisen koordinaation kehityshanke (PiDiKe)
  • yhdistykset
  • seniori-/palvelutalot
  • kirjastot
  • oppilaitokset
  • OP ja Nordea

Valtakunnallisia yhteistyökumppaneita

  • Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf-toiminta
  • Ikäihmisten tietotekniikkayhdistykset: Enter ry, Joen Severi ry, Seniorien ATK-yhdistys Savonetti ry
  • Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry:n Verkosta virtaa -toiminta
  • Celia