Yhdistys

Yhdistyksen tavoitteet

ATK Seniorit Mukanetti ry on yhdistys, jonka päämääränä on edistää sukupolvien välistä tasa-arvoa tietotekniikan hallinnassa. Mukanetin toiminnan keskeinen idea on vapaaehtoiset vertaisohjaajat, jotka avustavat tietokoneen, tabletin ja kännykän käytössä sekä kursseilla että opastuspisteissä.

Vertaisohjaajat

Mukanetin vertaisohjaajat (tuutorit) ovat tavallisia tietokoneen, tabletin ja älypuhelimen käytöstä kiinnostuneita, jotka haluavat auttaa myös muita. Yhdistys kouluttaa vertaisohjaajia ja tukee tarvittavien taitojen ylläpitämisessä.

Opitaan rauhassa

Mukanetin kursseilla ja opastuksissa oppiminen on aktiivista ja rauhallista. Vertaisohjaajat ovat opettajan apuna varmistamassa että kaikki saavat iloa oppimisesta. Vertaisohjaajat ottavat huomioon erilaiset lähtötaidot. Peruskursseilla aloitetaan alkeista ja tutustutaan laitteiden käyttöön sekä perusasetuksiin. Jatko- ja teemakursseilla syvennetään tietoja ja taitoja.

Opastuspisteet

Mukanetilla on Tampereella oma opastuspiste MukaSurffi. Muita opastuspisteitä on Tampereella ja Pirkanmaan muilla paikkakunnilla esimerkiksi kirjastoissa ja palvelutaloilla. Vertaisohjaajat avustavat opastuspisteellä opastettavan oman laitteen käytössä.


Yhteistyökumppaneita Pirkanmaalla

  • kirjastot
  • lähitorit/Pirha
  • seniori-/palvelutalot
  • mm. OP, Nordea, Oma Säästöpankki, Danske Bank
  • Elisa
  • yhdistykset
  • oppilaitokset

Valtakunnallisia yhteistyökumppaneita