Jäsenrekisteri- ja tietosuojaseloste

Käsittelemme henkilötietoja tietosuojasäännösten, tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön mukaisesti. 

1. Rekisterinpitäjä

ATK Seniorit Mukanetti ry

Yliopistonkatu 58 B 33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Eija-Riitta Kortesluoma Yliopistonkatu 58 B 33100 Tampere Puh. 040 563 2676 tikapuut(at)mukanetti.net

3. Rekisterin nimi

ATK Seniorit Mukanetti ry:n jäsenrekisteri (yhdistysavain)

4. Henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisteri on perustettu jäsenyyden hoitamiseksi. Jäsenrekisterin käyttöön ovat oikeutettuja vain nimetyt henkilöt. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. 

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa:

• iän toteamiseen                             

• jäsentiedotteen lähettämiseen  

• jäsenetujen todentamiseen

• jäsenille tarkoitettuun viestintään (tiedotus, mielipide- ja kehittämiskyselyt, yhteistyötahojen tutkimuskyselyt)

• jäsenhakemuslomakkeen laatimiseen

• tilastointiin (yhdistyksen hallitukselle ja rahoittajille).

5. Rekisterin tietosisältö

• Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero

• Syntymäaika (ei henkilötunnusta), jäsennumero (rekisteristä)

• Jäsenmaksutiedot (laskutukset ja maksusuoritukset)

• Rooli yhdistyksen vapaaehtoisena, esim. työryhmä.

• Liittymispäivämäärä, eropäivämäärä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Jäseneksi liittyvä antaa tiedot jäsenhakemuslomakkeella.

7. Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenrekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon korjaamista.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

ATK Seniorit Mukanetti ry ei luovuta jäsen- ja kurssitietoja kolmansille tahoille.

Rekisterin tiedot tallennetaan Yhdistysavaimen (Vitec Avoine Oy:n) palvelimelle.

Yhteistyösopimukseen perustuen oppilastiedot toimitetaan Tampereen Kesäyliopistolle puolivuosittain. 10.11.2022