Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.

Puheenjohtaja

Seppo Pohja

Varapuheenjohtaja

Heli Lehtonen

Jäsenet

Tuija Hautaviita
Hely Raivola
Heimo Siivonen

Varajäsenet

Antti Forsberg
Erkki Sinisalo